พิมพ์ทัวร์
เลขที่ 171 หมู่บ้านดอนดู่ หมู่ 1, ต.หนองกอมเกาะ อ.เมืองหนองคาย จ.หนองคาย, 43000

โทรศัพท์/แฟกซ์: 042-420-250 

มือถือ: 085-853-5193 , 087-228-8045

Email: pimtour@hotmail.com

เว็บไซต์: pimtour.com