วิธีการรับจอง


     ท่านสามารถติดต่อจองทัวร์ผ่านทางโทรศัพท์ได้ที่ 0-4242-0250 , 085-853-5193 , 087-228-8045 หรือ เขียนรายละเอียดการจองแล้ว ส่ง email มายัง pimtour@hotmail.com (แจ้งโปรแกรมที่ต้องการจอง พร้อมระบุชื่อ นามสกุล เบอร์โทรติดต่อ จำนวนคนที่จะเดินทาง) จากนั้นท่านจะได้รับการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ของเรา โดยโทรศัพท์ หรือ ส่งอีเมล เพื่อทำการ "แจ้งยืนยันการจองทัวร์ของท่าน" และแจ้งชำระเงินมัดจำ และเงินงวดสุดท้าย ตามวันที่กำหนด พร้อมแจ้งวันรับเอกสารเดินทาง อาทิ พาสปอร์ต, เอกสารยื่นวีซ่า(ถ้ามี) ** บางประเทศไม่มีการยืนวีซ่า

 

วิธีการชำระเงิน

 1. ชำระที่บริษัทฯ เป็นเงินสด
 2. ชำระเงินโดยผ่านบัญชีธนาคาร ชำระโดยโอนเงินผ่านบัญชีที่ระบุนี้เท่านั้น
     บัญชีเลขที่ 887-222163-6
     ชื่อบัญชี นางสาวพิมพ์พักตร์ ภักดีไทย
     ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
     ธนาคาร ไทยพาณิชย์

     เมื่อท่านโอนเงินแล้วกรุณา Fax สลิปการโอนเงิน เพื่อทำการจอง / ระบุชื่อนามสกุล/ เบอร์โทร/ โปรแกรมที่จองมาที่ มาที่ 0-4242-0250 หรือ Email: pimtour@hotmail.com จะถือว่าการจองสมบูรณ์และบริษัทฯจะส่งใบเสร็จให้ท่านต่อไป (กรณีต้องการใบกำกับภาษีกรุณาแจ้งก่อนการชำระเงิน)