เกี่ยวกับเรา


     บริษัท พิมพ์ทัวร์ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 51/00185 ดำเนินธุรกิจด้านการบริการให้กับนักท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รับจัดโปรแรมทัวร์กรุ๊ปเหมาทั้งในและต่างประเทศ โดยท่านสามารถเลือก ราคา สถานที่ และกำหนดเวลาเดินทางได้เอง โดยทีมงานที่มีประสบการณ์ทางด้านการนำเที่ยว

  ข้อมูลบริษัท

  บริการจัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะ จัดสัมมนาและดูงานทุกเส้นทาง ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ